A Word from the Department Head
A Word from the Department Head

Our Staff

Professor and Chairman
Associate Professor
 • Vice-Department Head & Head of Medical Office

  Shuken Boku

Research Associates
 • Chief Physician, Outpatient

  Seiji Yuki

 • Team Leader, Consultation - Liaison Psychiatry Service

  Tomoyuki Imai

 • Chief Physician, Education

  Kazuki Honda

 • Asuka Koyama

 • Hiroyuki Sasaki

 • Chief Physician, Ward

  Yusuke Miyagawa

 • Yosuke Hidaka

 • Cancer Center

  Satoru Morieda

 • Center for Metabolic Regulation of Healthy Aging

  Naoto Kajitani

 • Medical Quality & Safety Control Department

  Naoko Ichimi

 • Center for Medical Education and Research

  Baihui Wang

Clinical Fellows
 • Midori Yoshitomi

 • Kotoko Arai

 • Sho Ochiai

 • Hideaki Sato

 • Yuki Izumi

 • Kiyoshi Ogino

 • Hiroyuki Fujiyama

 • Yuki Shimamoto

 • Ryo Takashima

 • Ryunosuke Miyatani

 • Hitomi Manako

 • Shinji Morooka

 • Kana Morozumi

Graduate Students (Doctoral Course)
 • Yusaku Koga

 • Kotaro Miyako

Graduate Students (Working Adults)
 • Masaki Imai

 • Michiyo Kawano

 • Takahiro Ichiki

 • Yuka Hirayama

 • Akihiro Takasaki

 • Taiki Oka

 • Kumi Matsuura

 • Kiyoshi Ogino

 • Hiroyuki Fujiyama

Part-Time Treatment Physicians
 • Professor, Kumamoto University Health Care Center

  Noboru Fujise

 • Professor, Kumamoto Gakuen University

  Tadashi Jono

 • Keiichiro Kaneda

 • Yoshitomo Nishi

 • Yuji Matoba

Program-Specific Researcher
 • Naoko Tsunoda

 • Tomohisa Ishikawa

Nurse
 • Kumi Miyamoto

 • Megumi Sonoda

Psychologists
 • Takeshi Yamanaka

 • Speech & Hearing Therapist

  Akiko Megumi

 • Shiori Rikitake

Occupational Therapists
 • Kazuhiro Yoshiura

 • Machiko Takeda

 • Yuri Nishimura

Psychiatric Social Workers
 • Takahiro Ichiki

 • Fumika Hirahata

 • Fumika Shigaki

Assistant Technical Staffs
 • Kimiko Ura

 • Nobuko Maeda

 • Kumi Matsuura

Return to Home